صدا و سیما/ دو هکتار از اراضی ملی در منطقه گنجگان و تنگ سرخ شهرستان بویراحمد از دست سودجویان آزاد شد.

عباس حسن زاده، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد گفت: برخی اهالی منطقه گنجگان و تنگ سرخ‌ بویراحمد برای تصاحب اراضی ملی در حومه این مناطق اقدام به کاشت درخت در این اراضی کرده بودند.
وی با بیان اینکه این اراضی بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع رفع تصرف شد، افزود: قرار است در این منطقه کمربند حفاظتی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ایجاد شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد از بر خورد جدی با سودجویان منابع ملی خبر داد و اظهار کرد: با افرادی که به تخریب منابع ملی اقدام می‌کنند برخورد جدی می‌شود.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today