سبلان ما/ بارشی تگرگی بی‌سابقه در شهرستان نمین ضمن سفیدپوش کردن خیابان های این شهرستان خساراتی بر باغات نمین وارد کرد.

بارش بی سابقه و رگباری تگرگ در شهرستان نمین علاوه بر سفیدپوش کردن این شهرستان خساراتی بر باغات و خودروهای مردم وارد کرد.
هواشناسی استان اردبیل طی چند روز اخیر نسبت به تغییر جوی استان و بارش‌ها و همچنین احتمال سیلابی شدن مسیرها هشدار داده بود.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today