باشگاه خبرنگاران/ کانال چپ سد سنگر از امروز برای آبیاری شالیزار‌های مرکز گیلان به مدت ۲۰ روز آبگذاری می‌شود.

وحید خرمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان اظهار کرد: آبگذاری کانال راست سد سنگر و تونل آب بر فومنات از  روز یک شنبه ۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و به مدت ۲۰ روز پیوسته ادامه دارد و کانال چپ سد سنگر  برای مناطق مرکزی استان نیز از امروز ۹ اردیبهشت ماه  به مدت ۲۰ روز  برای آبیاری شالیزار‌های مرکز گیلان آبگذاری می‌شود.
او با بیان اینکه ذخیره سد سفیدرود در حال حاضر یک میلیارد و ۷۶ میلیون متر مکعب است، افزود: ورودی آب سد سفیدرود امسال به دلیل کاهش بارش‌ها و عدم پوشش برفی در حوضه آبریز سد سفید رود کاهش چشمگیری یافته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: هم  اکنون ۵۲ متر مکعب بر ثانیه آب وارد سد سفیدرود می‌شود در حالی که این رقم پارسال ۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه بود.
خرمی،  با اشاره به خروجی سد سفیدرود که در حال حاضر ۱۰۸ متر مکعب بر ثانیه است ، افزود: آب زراعی ۱۷۱ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان از این سد تامین می‌شود.
او با اشاره افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری هشدار داد: صاحبان کارگاه‌های فعال در بستر این رودخانه ادوات کارگاهی را خارج کنند و شهروندان نیز از ورود به حریم رودخانه و کانال‌ها برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار خودداری کنند.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today