آخرین خبر/ چابهار که یکی از شهرهای بندی مهم کشور محسوب می شود نه تنها قابل مقایسه با دوبی است، بلکه در بسیاری مواقع از آن هم قوی تر به حساب می آید.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today