فارس/ بنا بر اعلام رییس جمهور هفته آتی نیز شاهد تمدید محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی خواهیم بود؛ با این تفاسیر استان البرز نیز مشمول این محدودیت‌ها می‌شود.

حسن روحانی، رییس جمهور، امروز در نشست کمیته‌های تخصصی مقابله با کرونا اعلام کرد که محدودیت‌های کرونایی برای هفته آتی در شهرهای قرمز و نارنجی برای تمدید شود.
براساس این گزارش در این جلسه به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی ستاد مقرر شد محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شود.
همچنین کمیته‌های بهداشت و درمان و امنیتی - اجتماعی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی گزارش‌های جداگانه‌ای از وضعیت موج چهارم بیماری در استان‌های مختلف کشور و همچنین چگونگی اجرای محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای کنترل و مهار این موج جدید ارائه کردند.
استان البرز نیز با آغاز موج چهارم بیماری کرونا وارد وضعیت قرمز و نارنجی شده است و تمدید محدودیت‌های کرونایی مشمول این استان خواهد شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday