ایلنا/ با افزوده شدن 11 فوتی مثبت قطعی در شبانه روز گذشته تعداد فوتی‌های کرونایی استان به یک‌هزار و 575 نفر رسید.

طی شبانه روز گذشته 115 بستری جدید به جمع بیماران کرونایی افزوده و جمع بیماران بستری در بیمارستان‌های استان به 589 نفر رسید.
همچنین با افزوده شدن 11 فوتی مثبت قطعی تعداد فوتی‌های کرونایی استان به یک‌هزار و 575 نفر رسید.
اکنون 44 بیمار بدحال در بیمارستان‌های استان بستری هستند؛ البته طی شبانه روز گذشته 86 بیمار نیز بهبود یافته و ترخیص شدند، تعداد موارد قطعی ابتلا نیز 446 نفربود.
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 22 هزار و 589 بیمار در بیمارستان‌های استان قزوین بستری شده‌اند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today