ایرنا/ مدیر جهاد کشاورزی مریوان گفت: چهار هزار هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان آلوده به آفت از نوع علف‌های هرز بوده و مبارزه با آن در دست اجرا است.

محمد رحیمی، مدیر جهاد کشاورزی مریوان اظهار کرد: تاکنون عملیات مبارزه با آفت در سطح سه هزار و ۶۱ هکتار از مزارع گندم و جو انجام شده که مبارزه با علف هرز از نوع پهن برگ در سطح ۲ هزار و ۵۲۵ هکتار و از نوع باریک برگ در سطح ۵۳۶ هکتار بوده است.
وی با بیان اینکه عملیات مبارزه با این آفت از نیمه دوم اسفند سال گذشته آغاز و تا اواخر خرداد سال جاری ادامه خواهد داشت، افزود: مبارزه توسط کشاورزان با نظارت کامل کارشناسان و شبکه های مراقبت مراکز جهاد کشاورزی این مدیریت در سر مزارع با سمپاش های دولتی و خصوصی و سموم دریافتی توسط کشاورز از کلینیک و فروشگاه های سموم سطح شهرستان انجام می شود.
مدیر جهاد کشاورزی مریوان یادآور شد: تاکنون چهار هزار و ۳۱۰ لیتر سم در مزارع گندم و جو این شهرستان علیه این آفت به صورت رایگان توزیع شده که شامل سم توفوردی به میزان سه هزار و ۷۸۷ لیتر، سم تاپیک به میزان ۲۶۵ لیتر و سم پوما سوپر نیز به میزان ۲۵۸ لیتر بوده است.
رحیمی اضافه کرد: علف هرز از نوع پهن برگ یک هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع گندم آبی و ۶۷۰ هکتار از مزارع گندم دیم را آلوده کرده و ۴۰۵ هکتار از مزارع جو آبی و ۳۵۰ هکتار از مزارع جو دیمی را نیز آلوده کرده است.
وی ادامه داد: علف هرز از نوع نازک برگ نیز ۲۴۰ هکتار از مزارع گندم آبی و ۳۵ هکتار از مزارع گندم دیم  و ۲۳۰ هکتار از مزارع جو آبی و ۳۱ هکتار از مزارع جو دیمی را آلوده کرده است.

۲۸ هکتار از مزارع کلزا مریوان گرفتار آفات و علف های هرز است
مدیر جهاد کشاورزی مریوان با بیان اینکه ۲۸ هکتار از مزارع کلزا این شهرستان گرفتار آفات و علف‌های هرز است، گفت: مبارزه با این آفات و بیماری ها از اول مهر سال گذشته آغاز و تا اواخر اردیبهشت امسال ادامه دارد.
رحیمی افزود: مبارزه با آفت شته مومی در سطح ۱۵ هکتار و مبارزه با آفت کرم طوقه‌بر(آگروتیس) نیز در سطح سه هکتار از مزارع کلزا با استفاده از سم مصرفی کنفیدور به میزان ۱۵ لیتر و سم مصرفی دلتامترین و دورسبان به میزان پنج لیتر انجام شده است.
وی اضافه کرد: مبارزه با علف های هرز باریک برگ در سطح ۳۵  هکتار با استفاده از سم مصرفی سوپرگالانت به میزان ۳۰ لیتر و مبارزه با علف های هرز پهن برگ در سطح ۲۰  هکتار با استفاده از سم مصرفی لونترل به میزان ۱۸  لیتر با موفقیت صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی مریوان یادآور شد:  عملیات مبارزه با علف های هرز پهن برگ در سطح ۲۰ هکتار با استفاده از سم مصرفی لونترل به میزان ۱۸ لیتر و مبارزه با علف های هرز به صورت پیش رویشی در سطح پنج هکتار با استفاده از سم ترفلان به میزان ۱۰ لیتر انجام شد.
رحیمی افزود: میزان خسارت وارده توسط آفات و علف هرز و بیماری ها به محصول کلزا به دلیل مبارزه به موقع و توصیه های فنی کارشناسان این مدیریت و مراکز تابعه تاکنون در حد صفر بوده است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online