فارس/ معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: دلیل استخراج غیرمجاز سرب در منطقه گراتی اسفراین، پاک‌سازی منطقه آلبلاغ از وجود این برداشت کنندگان غیرمجاز است که موجب هجوم آن‌ها به مناطق دیگر شد.

علی‌اصغر رضازاده، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: استخراج غیرمجاز سرب در منطقه گراتی اسفراین از زمانی به وجود آمد که منطقه آلبلاغ از وجود این برداشت کنندگان غیرمجاز پاک‌سازی شد به همین جهت این افراد به مناطق دیگری مثل منطقه گراتی اسفراین که پتانسیل سرب و روی دارد هجوم برده‌اند.
وی گفت: این مناطق توسط افراد ثبت‌شده است و افراد حقیقی و حقوقی در این موارد خود دارنده مجوز تکلف است تا بتواند از محدوده دارای مجوز خود حفظ و حراست کند و تذکرات لازم را داده‌شده و مراتب را به دادستانی و نیروی انتظامی اعلام گشته است.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی  تصریح کرد: این استخراج‌کنندگان غیرمجاز باهدف سودجویی به این کار پرداخته و معادن سرب و روی اسفراین که از عیار بالایی برخوردار هستند را می‌توانند باقیمت بالا به کارخانه‌ها سرب و روی بفروشند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today