فارس/ حیدر امیریان نژاد به عنوان رئیس هیات شمشیربازی شهرستان بندرعباس منصوب شد.

به پیشنهاد امین رئیسی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بندرعباس و با حکم رئیس هیات شمشیربازی هرمزگان، حیدر امیریان نژاد به عنوان رئیس هیات شمشیربازی شهرستان بندرعباس منصوب شد.
در حکم عبدالله حسین پور رئیس هیات شمشیربازی هرمرگان خطاب به امیریان نژاد آمده است با توجه به سوابق ارزنده و بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس به موجب این حکم برای مدت یک سال به عنوان رئیس هیات شمشیربازی شهرستان بندرعباس منصوب می شوید.
امید است با بهره بردن از تجربیات خود و با هماهنگی با هیات شمشیربازی استان گام های موثری برای این رشته ورزشی در سطح شهرستان بردارید.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today