ایرنا/ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: اکنون ۵۴ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری استان فرسوده است که نیاز به نوسازی دارد.

سعید سبحانی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: بیشترین فرسودگی در سواری کرایه ها است به طوری که ۶۵ درصد از ۳۴۲ دستگاه سواری کرایه عمومی استان بالای ۱۰ سال عمر دارند که این خودروها فرسوده محسوب می شوند.
وی افزود: شمار ناوگان مینی بوسی استان ۲۵۶ دستگاه است که ۶۲ درصد از  این ناوگان بالای ۱۵ سال است و به سن فرسودگی رسیده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۵ درصد از ۱۵۶ دستگاه اتوبوس استان فرسوده است.
سبحانی بیان کرد: افزایش قیمت و گرانی ها سبب شده تا توان مالکان در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد.
وی درباره جابه جایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: پارسال یک میلیون و ۴۶۱ هزار نفر مسافر با حمل و نقل عمومی سفر کره‌اند که این رقم نسبت به سال ماقبل آن ۳۵.۸ درصد کاهش داشته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی افزود: پارسال مسافران ناوگان عمومی استان درقالب ۲۳۵ هزار و ۹۹۰ سفر به سایر نقاط جابه‌جا شدند که تعداد سفرها در مقایسه با سال ماقبل۱۶ درصد کاهش داشته است.
سبحانی گفت: در این مدت ۳۲ درصد از مسافران با اتوبوس،  ۳۸ درصد با مینی بوس و ۳۰ درصد با ناوگان سواری سفر کرده‌اند و ۱۴ درصد از صورت وضعیت‌های صادر شده برای اتوبوس، ۲۳ درصد برای ناوگان مینی بوس و ۶۳ درصد برای سواری کرایه ای بوده است.
وی افزود: شیوع کرونا و اعمال ممنوعیت ها سبب شد تا اقبال به سفر با ناوگان شخصی در استان بیشتر شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی اظهار کرد: پارسال میزان اقبال از ناوگان شخصی کاهش یافت به طوری که در این مدت سهم جابه‌جایی مسافر با ناوگان سواری کرایه عمومی، نسبت به سال ماقبل تا ۲ برابر افزایش یافته است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today