صدا و سیما/ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان گفت: دربازرسی از اصناف، یک واحد عرضه قلیان در لردگان پلمپ و ۸۰ قلیان و متعلقات آن جمع آوری و واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

جباری، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان بیان داشت: عرضه قلیان همچنان ممنوع است و درصورت مشاهده و گزارش با متخلفین برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.
وی از پلمپ ۲۱ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت اصول بهداشتی در لردگان خبر داد و افزود: به صنوفی که رعایت قوانین و مقررات اعمال شده را رعایت نمی کنند هشدار  و با پیگیری مستمر و همکاری  دستگاه قضایی و انتظامی این صنوف شناسایی و برخورد های قانونی بعمل خواهد آمد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday