آخرین خبر/ تصاویر ماشین‌های سوخته کنار خیابان در آتش سوزی شهرک شکوهیه قم.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday