صدا و سیما/ محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، پنج گونه جانوری جدید در خلیج فارس کشف کردند.

صمد حمزه ای، رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس(بندرعباس) گفت: این گونه ها از گروه سخت پوستان دو جورپا و کرم های پهن دریایی است که به نام خلیج فارس نامگذاری شده اند.
وی افزود: از ترکیب های این گونه ها مواد طبیعی و ضد سرطانی استخراج، و در جهان با نام خلیج فارس معرفی می شود.
رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس اظهار کرد: گونه های شناسایی شده در بانک جهانی جانوری ثبت و در مقالات نیز به نام خلیج فارس منتشر می شود.
حمزه‌ای افزود: تاکنون با شش گشت سراسری در خلیج فارس، مطالعات جامعی بر روی موضوعات زیستی و غیر زیستی این حوضه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این گشت دریایی نیز 15 گونه جانوری شناسایی شد که از این شمار 5 گونه آن در آبهای خلیج فارس مشاهده شده است.
رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس بیان کرد: بهره برداری از بزرگترین کشتی اقیانوس شناسی غرب آسیا با نام کاوشگر خلیج فارس، انجام بیش از ۸۰ طرح تحقیقاتی در این حوزه، تهیه مجله بین المللی، بانک اطلاعاتی زیستمندان و تهیه جزوه‌های مختلف از اقدامات پژوهشگاه اقیانوس شناسی در حوزه خلیج فارس است.
حمزه‌ای عنوان کرد: در گشت آینده که در تابستان امسال صورت می گیرد، مطالعات وسیع‌ و گسترده‌تری را با استفاده از تجهیزات جدید و گسترش دامنه داده برداری در خلیج فارس انجام می دهیم.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today