کرمان نو/ رییس بهزیستی شهرستان کوهبنان گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون، ۹۰۰ پرس غذای گرم به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیون ریال بین مددجویان بهزیستی کوهبنان توزیع شده است.

محمد قصری، رییس بهزیستی شهرستان کوهبنان اظهار کرد: مومنان، خیران و نیکوکاران در شهرستان کوهبنان، ماه مبارک رمضان امسال نیز پر بار و پر شور در پویش ضیافت همدلی شرکت کردند.
وی افزود: با اعلام آغاز طرح پویش ضیافت همدلی در ماه رمضان امسال، خیران و شرکای اجتماعی بهزیستی، همچون پارسال با تامین و تهیه بسته‌های معیشتی و حمایتی، یاریگر نیازمندان و جامعه هدف بهزیستی بوده اند.
قصری تصریح کرد: تاکنون ۹۰۰ پرس غذای گرم به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تهیه شده و در اختیار جامعه هدف بهزیستی شهرستان کوهبنان قرار گرفته است.
رییس بهزیستی شهرستان کوهبنان همچنین با دعوت از خیران و صاحبان صنایع برای شرکت در این پویش، بیان کرد: خیران و نیکوکاران بام فرهنگی کرمان همواره حامی بهزیستی در طرح‌های خداپسندانه هستند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar