برنا/ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برداشت توت از ۳۲۷هکتار از اراضی زیرکاشت این محصول آغاز شده است.

محمدرضا اکبری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به این که بیشترین سطح زیر کشت توت در استان متعلق به شهرستان بشرویه است بیان کرد: بعد از بشرویه به ترتیب شهرستان‌های سرایان و قاین در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
وی گفت: ارقام توت استان شامل خرمایی، مشهدی، توت سیاه، شاه توت، مقراضی، سفید بخارایی و محلی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: سطح زیرکشت توت نوغان در استان ۵۸۶ هکتار است که از این سطح بیش از ۸ تُن برگ برداشت خواهد شد.
وی با اشاره به این که بیشترین سطح زیر کشت توت نوغان مربوط به شهرستان‌های بشرویه و فردوس است گفت: برگ توت نوغان برای توسعه نوغانداری و تغذیه کرم ابریشم در استان استفاده می‌شود.
اکبری افزود: سال گذشته بیش از ۶۵ تُن توت و ۸ تُن برگ توت نوغان از باغات توت خراسان جنوبی برداشت شده است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today