رکنا/ میهمان برنامه پخش زنده شبکه ورزش که یک خانم معلم بود ناگهان بیهوش شد.

الناز کوسلی معلم ورزش نمونه کشوری البرز در برنامه تلویزیونی ناگهان بیهوش شد.
در جریان برنامه صبحگاهی شبکه ورزش، مهمان بیهوش شد. 

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday