ايرنا/ معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي گفت: هزار تن مرغ منجمد وارداتي به اين استان اختصاص داده شده است که اين ميزان گوشت مرغ در مواقع نياز براي تنظيم بازار توزيع خواهد شد.

محمود قنبري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي مجموع مرغ وارداتي را بيش از ۵۰ هزار تن دانست و اظهار کرد: با توجه به کمبود توليد مرغ در استان سهميه در نظر گرفته شده بيش از ساير استان ها است.
وي با بيان اينکه در استان روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن مرغ کسري داريم گفت: روزانه در ۹۰ واحد مرغ داري استان ۴۰ تن مرغ توليد مي شود اما اين ميزان نياز استان را پاسخ نمي دهد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي با بيان اينکه بخشي از نياز استان از استان هاي مجاور تامين مي شود، گفت: اواخر سال گذشته روزانه حتي تا ۱۳۰ تن مرغ در سطح استان توزيع شد با اين وجود تقاضا بيش از اين ميزان بود.
قنبري با بيان اينکه استان معين خراسان شمالي براي تامين گوشت مرغ، استان گلستان تعيين شده است گفت: هم اکنون براي تامين گوشت مرغ استان صدور مجوز راه انداري مرغ داري از سوي وزارت جهاد کشاورزي داده شده است که از سرمايه گذاران مي خواهيم در اين زمينه فعاليت کنند
وي گفت: بانک هاي استان نيز اعلام آمادگي کرده اند تا به سرمايه گذاران در بخش توليد گوشت مرغ تسهيلات پرداخت کنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي گفت: تمامي مصوبه هاي اين کارگروه بايد اجرايي شود در غير اين صورت در مرحله اول تذکر داده مي شود و در نهايت اگر تعهد انجام نشود به دستگاه قضايي نيز معرفي خواهد شد، حتي اگر اشخاص و سرمايه گذراني که از اين جلسه مصوبه دارند اگر به تعهد خود عمل نکنند بايد به دستگاه قضايي پاسخگو باشند.
قنبري گفت: بانک‌هايي که در طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشارکت دارند در صورت عمل نکردن به مصوبه کارگروه تسهيل و رفع موانع استان به هيات خبرگان بانکي و اقتصادي معرفي مي‌شوند.
وي افزود: بايد تمامي مصوبات در راستاي رفع موانع توليد اجرايي شود و براي انجام شدن اين مهم دستگاه قضايي با اين کارگروه مشارکت دارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي عنوان کرد: اين کارگروه پارسال، ۴۴ جلسه با ۳۲۶ مصوبه داشته است، از مجموع اين مصوبه ها ۹۶ درصد آن با پيگيري‌هاي دستگاه‌هاي مختلف محقق شد و مابقي نيز به علت موانع قانوني اجرايي نشده است.
قنبري با بيان اينکه در سال گذشته بانک هاي استان ۷۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات به سرمايه گذاران پرداخت کردند، اظهار کرد: به طور متوسط بانک ها بيش از  ۱۰۰ درصد منابع خود تسهيلات پرداخت کردند که حتي به اين دليل خود جريمه نيز شدند.
وي اظهار کرد: با وجود اينکه اين استان در شاخص مشارکت اقتصادي از ميانگين کشور بالاتر است اما در ميزان توليد ناخالص داخلي در پايين‌ترين رديف قرار دارد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today