ایمنا/ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوا در این شهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده بود.
کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان پروین با قرار گرفتن روی شاخص ۱۴۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه خرازی فعال نیست.
اکنون شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه‌های استانداری و رودکی به ترتیب با قرار گرفتن روی شاخص‌های ۱۲۰ و ۱۱۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و اکنون شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر و سجزی به ترتیب با قرار گرفتن روی عدد ۷۸ و ۲۱۵ در وضعیت سالم و بسیار ناسالم ثبت شده است، همچنین اکنون شاخص کیفی هوای مبارکه بر روی عدد ۷۰ و در وضعیت سالم قرار دارد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today