باشگاه خبرنگاران/فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: یک موتورسیکلت قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در عملیات ماموران پایگاه امنیت عمومی توقیف شد.

مهدی پورامینایی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار کرد: ماموران پایگاه امنیت عمومی شهرستان کرمان حین گشت زنی‌های هدفمند و نامحسوس، یک موتور سیکلت تریل سنگین کایو غیر مجاز فاقد شماره تنه، موتور و پلاک را رویت که ضمن متوقف کردن آن و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک قانونی است.
وی با اشاره به دستگیری موتورسیکلت سوار و معرفی وی به مراجع قضایی، افزود: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت غیر مجاز را دو میلیارد ریال برآورد کردند.
پورامینایی در پایان با اشاره به عزم قاطع این فرماندهی برای برقراری نظم و امنیت در شهرستان کرمان، تصریح کرد: قانون گریزان در انتظار برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس باشند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar