باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر هیچ موردی از ابتلای افراد به ویروس کرونای هندی در استان زنجان گزارش نشده است.

پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه در استان زنجان هیچ موردی از ابتلای افراد به ویروس کرونای هندی نداریم، اظهار کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی مهمترین راه پیشگیری از انتشار و ابتلا به هر نوع ویروسی است.
او با بیان اینکه ویروس‌ها با جهش‌های مختلف در ساختار نیز موجب تغییر رفتار می‌شوندو  این تغییر افزایش میزان شیوع ویروس را به دنبال دارد، افزود: وقتی یک ویروس جهش یافته در گوشه ای از دنیا نمود پیدا می کند، احتمال انتشار ویروس به کشور‌های دیگر به لحاظ جغرافیایی و نوع روابط در برخی کشور‌ها بیشتر است.
قزلباش ادامه داد: میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در زنجان نسبت به سایر استان ها از جایگاه خوبی برخوردار است، اما این میزان قابل قبول نیست و بایستی به  بالای ۹۰ درصد برسد تا تأثیر بیشتری برای مقابله با ویروس کرونا داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود: واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال با استقبال خوبی روبه‌رو شده و روزانه یک هزار تا یک هزار و ۴۰۰ نفر در استان زنجان واکسینه می‌شوند.
قزلباش در خصوص تأثیر واکسن برای مقابله با گونه‌های مختلف ویروس گفت: میزان تأثیرگذاری واکسن در مقابله با گونه‌های مختلف ویروس متفاوت است و ما موظفیم از انواع واکسن‌های مورد تأئید کشور در سطح وسیع استفاده کنیم.آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today