باشگاه خبرنگاران/ مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: تبدیل کرج به شهر ملی صنایع‌ دستی به جهت گستردگی و تنوع این صنعت پیگیری می شود.

فریدون محمد‌ی، مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز اظهار کرد: با توجه به اینکه البرز پایتخت اقوام بوده و همچنین گستردگی و تنوع صنایع‌دستی موجود در آن، اقداماتی به منظور تبدیل کرج به شهر ملی صنایع‌دستی در حال انجام است.
وی افزود: کثرت هنر‌مند‌ان و پراکندگی کارگاه‌ها‌ی تولید‌ی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در نقاط مختلف البرز لزوم رسیدگی و حمایت در زمینه تهیه مواد اولیه، بر‌پایی نمایشگاه‌ و فروش و بازار‌یابی محصولات تولید‌ی را افزایش داده که این امر موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.
محمد‌ی گفت: همچنین احیا‌ و باز ‌زنده‌سازی رشته‌ها و هنر‌های فراموش شده در حوزه صنایع‌دستی با اجرا‌ی برنامه‌های مدون از دیگر طرح‌هایی است که در سال پیش‌رو در دست اقدام قرار خواهد گرفت.
مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز افزود: به منظور جلو‌‌گیر‌‌ی از شیوع ویروس کرونا دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی به صورت غیر حضوری در رشته‌های مختلف توسط مربیان حرفه‌ای و با تجربه بر‌گزار و در پایان نیز مدرک معتبر به هنرجویان اعطا می‌شود.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday