شبستان/ معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان گفت: 25 پرونده تخلف با ارزش بالغ بر 34 میلیون ریال در طرح نظارت بر بازار توزیع و قیمت میوه و تره بار در مرکز استان تشکیل شده است.

محمد قاسمی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از ابتدای اردیبشهت ماه تاکنون در قالب طرح نظارت بر بازار توزیع و قیمت میوه و تره بار در سطح شهرستان زاهدان تعداد 25 پرونده تخلف با ارزش 34 میلیون و 346 هزار ریال تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در جریان این طرح ویژه نظارتی از ابتدا تاکنون تعداد 110 بازرسی از واحدهای صنفی میوه و تره بار انجام شده است.


 

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today