مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی حکمی دکتر رمضان احدی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب کرد.

در این حکم که از سوی فرهاد ابول نژادیان صادر شده آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجربه اجرایی جنابعالی در دانشگاه و با توجه به بند ۵ ماده ٢ مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش عالی در عرصه سلامت جمهوری اسلامی مصوب هفتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۴ و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان «سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان» منصوب می شوید. 
تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی، نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید و همچنین با توجه به شرایط خاص کرونا عهده دار وظایف قبلی در این دانشگاه باشید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف دولت تدبیر و امید در بخش بهداشت و سلامت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه ایزد منان خواستارم.»
رمضان احدی متخصص پزشکی هسته ای است. پیش از این دکتر قدرت الله شاکری نژاد ریاست این دانشکده را برعهده داشت.


آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today