مهر/ صنایع دستی به عنوان یک هنر اصلی از قدیم تاکنون در استان ایلام جایگاه بالایی داشته است، هم اکنون در حال حاضر بیش از ۹ هزار صنعتگر صنایع دستی در استان ایلام فعال هستند که بیش از ۹۰ درصد آنها را بانوان استان تشکیل می‌دهند.

گلیم نقش برجسته، فرش بافی، جاجیم بافی، نمد مالی، گیوه بافی، فرنجی مالی، قتره بافی، صنایع چوبی از مهمترین صنایع دستی استان است. چندسالی است که بازارچه صنایع دستی شهر ایلام برای فروش بهتر محصولات صنایع دستی استان برپا شده است، طی دوسال اخیر به دلیل کرونا و تعطیلی چندباره این بازارچه، وضعیت فروش محصولات صنایع دستی استان به شدت افت کرده است. در حال حاضر صنایع دستی هنر بانوان استان با ظرفیت‌های بسیار بالا، متاسفانه دچار مشکل بازار فروش شده است. با توجه به اینکه اشتغالزایی صنایع دستی در استان در شرایط کنونی از دیگر بخش‌ها بیشتر است مسئولان باید توجه بیشتری به این حوزه مهم داشته باشند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/