ایسنا/ رئیس دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی گفت: در رابطه با سند دانشگاه سیدجمال پایان کار صادر شده و سند تک برگ دانشگاه سرانجام پس از ۱۰  سال در حال صادر شدن قرار دارد.

حسین مرادی مخلص، رئیس دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اظهار کرد: انتظار دانشگاه این است که اساتید از لحاظ دانش و علم همیشه به روز بوده و همواره به دنبال پژوهش باشند چراکه به روز بودن اساتید از نظر علم و دانش و تحقیقات از نقش موثری در راستای ایفای نقش جامعه محوری دانشگاه سیدجمال در شهرستان و منطقه برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نقش آفرینی و اعتماد مردم، جامعه و دانشجویان به دانشگاه دستاوردی بزرگ برای دانشگاه بوده و این دستاورد حاصل تلاش بی وقفه همه اعضای جامعه دانشگاهی قلمداد می شود، افزود: رسالت اصلی مسئولان، اساتید و کارکنان دانشگاه سیدجمال  بر آن است که با تلاش و همکاری خود، زمینه های ارتقاء هر چه بیشتر این دانشگاه را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی یک نگین برای دیار سیدجمال است به طوریکه این فضای علمی و ظرفیت آکادمیک می تواند محور توسعه پایدار شهرستان باشد، تصریح کرد: در سال ۹۶ دکتر سیداحمدرضا موسوی زارع، عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در فهرست یک درصد اول دانشمندان برتر جهان قرار گرفت و در حال حاضر این دانشمند جهان با دانشگاه همچنان دارای همکاری و فعالیت است.
مرادی مخلص در ادامه از آماده شدن برنامه جامع دانشگاه سیدجمال خبر داد و خاطرنشان کرد: در رابطه با سند دانشگاه سیدجمال پایان کار صادر شده و سند تک برگ دانشگاه سرانجام پس از ۱۰  سال در حال صادر شدن قرار دارد.
مرادی مخلص همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با دانشگاه علوم پزشکی شهرستان در راستای  انجام کار علمی در بحث آسیب های اجتماعی شهرستان اسدآباد بیان کرد: در شهریورماه ۱۴۰۰ این دانشگاه تصمیم دارد یک کار علمی و دقیق در بحث آسیب های اجتماعی با محوریت اسدآباد را انجام دهد و در این کار علمی پژوهشگران کشوری را نیز پای کار آورد و  ضمن گفتمان گرفتن، یک پویش رسانه ای را راه اندازی کند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today