مهر/ استاندار خراسان شمالي با ممنوع اعلام کردن اخراج کارگران معتاد در استان، گفت: اخراج کارگران به دليل اعتياد عواقب اجتماعي سنگيني دارد لذا اين اقدام نبايد صورت گيرد.

محمد علي شجاعي، استاندار خراسان شمالي اظهار کرد: با اجرايي شدن تمام مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال منفي کردن نرخ رشد تعداد معتادان استان هستيم و اين اصلي‌ترين هدف ستاد است.
وي ادامه داد: در سند جامع پيشگيري از مواد مخدر تاکيد بسياري بر مقوله پيشگيري شده تا از اين طريق تعداد زندانيان اين حوزه کاهش يابد.
استاندار خراسان شمالي با اشاره به موفقيت دستگاه‌هاي اجرايي متولي استان در دو سال اخير در حوزه کاهش تعداد معتادان، افزود: در سند جامع پيشگيري از مواد مخدر تمامي جزئيات و اقدامات در سطح شهرستان‌ها، روستاها و محلات آسيب ديده پيش بيني شده لذا تنها نبايد به اين موفقيت اکتفا کرد.
شجاعي با تاکيد بر اينکه بر اساس اين سند براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي عضو اين شورا وظايفي تعريف شده، گفت: اگر تمام اين دستگاه‌هاي اجرايي به وظايف خود به درستي عمل کنند شاهد کاهش نرخ تعداد معتادان استان خواهيم بود.
وي بر اهميت سند جامع پيشگيري از مواد مخدر استان تاکيد کرد و بيان داشت: وظيفه ما بيان آمار تعداد معتادان يا تعداد مراکز ترک اعتياد نيست بلکه بايد مطابق با اين سند به عنوان تابلوي راه، به دنبال کاهش تعداد معتادان و نرخ اعتياد باشيم.
استاندار خراسان شمالي تصريح کرد: آموزش مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي هم بايد در اولويت اصلي کار قرار گيرد لذا مجموعه آموزش و پرورش با افزايش نرخ باسوادي مي‌تواند کمک قابل توجهي به اين حوزه داشته باشد.
شجاعي همچنين اخراج کارگران به دليل اعتياد را ممنوع کرد و گفت: اخراج افراد به دليل اعتياد نبايد انجام شود بلکه بايد به سمت درمان قطعي اين افراد رفت زيرا جبران عواقب اجتماعي ناشي از اخراج کار سختي است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today