ایرنا/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: تغییرات شاخص ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹) در استان کردستان و کشور به ترتیب ۴۲.۸ درصد و ۳۸.۹درصد بوده که کردستان در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.

بهرام نصراللهی زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان اظهار کرد: کردستان در ماه گذشته در جایگاه چهارم تورم نقطه به نقطه قرار داشت و این تغییرات شاخص در اسفند ماه ۱۳۹۹ در کردستان و کشور به ترتیب ۳۹.۲ درصد و ۳۶.۴ درصد است.
وی اضافه کرد: تغییرات شاخص ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کردستان و کشور افزایشی بوده بطوریکه تورم ۱۲ ماهه در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ در کردستان ۶.۳ درصد و در کشور ۴.۲ درصد افزایش داشته است. ​

استان دوم کشور در تورم نقطه به نقطه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: درصد تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) استان از ۵۷.۷ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
نصراللهی زاده افزود: تورم نقطه به نقطه کشور در اسفند  ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۸.۷ درصد و ۴۹.۵درصد بوده است.
وی اضافه کرد: کردستان در فروردین ماه ۱۴۰۰ همانند ماه قبل در جایگاه دوم استان های کشور به لحاظ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته است. ​

استان دهم کشور در تورم ماهانه
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اینکه تورم ماهانه کشور نیز در فروردین ماه سال جاری۲.۷ درصد است گفت: بر اساس نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در فروردین ۱۴۰۰، استان کردستان با تورم ماهانه ۳.۳ درصد، در جایگاه دهم نسبت به سایر استان های کشور قرار گرفته است.
نصراللهی‌زاده با بیان اینکه میانگین تورم ماهانه کشور در فروردین ماه نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است، افزود: تورم ماهانه کردستان در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به تورم ماهانه اسفند سال گذشته ۲ درصد افزایش دارد.
وی گفت: کردستان در اسفند ماه ۱۳۹۹ با تورم ماهانه ۴.۱ درصد در جایگاه بیستم استان های کشور قرار گرفته بود. ​

استان کردستان با ۲۹ هزار و ۱۳۷ کیلومتر مربع طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ با ۴۰۲ هزار و ۳۵۴ خانوار دارای یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۴۵ نفر جمعیت بوده و از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان، از جنوب به کرمانشاه و از شرق به همدان و از غرب با کشور عراق همسایه است.
استان کردستان دارای ۱۰ شهرستان، ۲۹شهر، ۳۱بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ آبادی دارای سکنه و ۱۸۷ آبادی خالی از سکنه است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online