اقتصاد ایران/ رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی در حوزه باغات استان کرمان بر اثر سرمازدگی از بین رفته است.

عباس سعیدی، رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان با اشاره به کاهش شدید دما در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه امسال، اظهار کرد: بر اثر این کاهش دما حدود ۵۵ هزار تن پسته استان دچار خسارت ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از سطح زیر کشت گردو در استان کرمان بین ۱۰ تا ۱۰۰ دچار سرمازدگی شده و برآورد می‌شود بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تن محصول گردوی استان بر اثر سرمازدگی نابود شده که برآورد ریالی آن حدود ۶۸۰ میلیارد تومان است.
سعیدی گفت: سرمای دی ماه سال گذشته به گلستان‌های گل محمدی استان هم خسارت وارد کرد و درختان در حدود سه هزار هکتار از این گلستان‌ها خشک شدند. به این معنا که علاوه بر نابودی محصولات، درختان هم نابود شده‌اند.
رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان بیان کرد: درختان میوه‌های سردسیری در حدود ۱۰ هزار هکتار دچار خسارت شده‌اند که محصولشان بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد از بین رفته است.
وی گفت: در مجموع برآورد می‌شود تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی در حوزه باغات از بین رفته است.
سعیدی بیان کرد: مزارع هم به دلیل خشکسالی و وزش طوفان‌های متعدد دچار خسارت شده‌اند و حدود ۳۰ درصد گندم تولیدی شمال استان کرمان خسارت دیده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar