صدا و سیما/ طی شبانه روز گذشته هفت نفر دیگر در استان کرمان به علت کرونا فوت کردند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar