آخرین خبر/ با کاهشی‌شدن روند بستری در بسیاری از نقاط کشور، از امروز تعداد شهرستان‌های قرمز به ۱۰۲ شهرستان کاهش یافت. علاوه‌ بر آن، ۲۳۵ شهرستان نارنجی و ۱۱۱ شهرستان زرد هستند.