آخرین خبر/ از استقبال ویژه و کتک زدن مهمانان آفریقایی تا تلف شدن آنها در باغ وحش صفادشت. 

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran