اول فارس/ آن روز در سایت همسریابی با علی آشنا شدم، او 45 سال سن داشت، مهندس معماری بود و مثل من یک بار نامزد کرده بود.در فضای اینترنت هرفرد زشتی می تواند خود را زیبا، پیر خود را جوان، بی سواد خود را تحصیل کرده و متاهل خود را مجرد معرفی کند.

بعد از اینکه از نامزدم جدا شدم، دیگر میل و رغبتی به هیچ مردی نداشتم و هر چقدر که پدر و مادرم به من می گفتند که دوباره ازدواج کن، اما من گوشم به این حرف ها بدهکار نبود و خواستگارهایم را یکی یکی رد می کردم و معتقد بودم هیچ کدام آنها همسر دلخواه من نیستند.
 تقریباً سه سالی است که از نامزد سابقم جدا شده ام. حدود دو ماه پیش که در منزلم با اینترنت کار می کردم از سرکنجکاوی سری به یکی از سایت های همسریابی زدم تا ببینم واقعاً این سایت می تواند همسر دلخواهم را به من معرفی کند.
آن روز در سایت همسریابی با علی آشنا شدم، او ۴۵ سال سن داشت، مهندس معماری بود و مثل من یک بار نامزد کرده بود. بعد از چند روز چت کردن در اینترنت بالاخره قرار ملاقات گذاشتیم تا همدیگر را ببینیم. او به پارک بزرگ شهر آمد، بسیار شیک و مرتب بود و خیلی دلفریبانه حرف می زد، خیلی زود دلبسته اش شدم و به او دل دادم.
چون واقعاً هر دو قصد ازدواج با هم را داشتیم، یک صیغه محرمیت بین ما خوانده شد و همدیگر را به خانواده هایمان معرفی کردیم، خیلی خوشحال بودم که بعد از مدت ها توانسته بودم، همسر مورد نظر خودم را پیدا کنم اما این خوشی مدت زیادی طول نکشید.
کم کم رابطه علی با من سرد شد، دیگر سر قرار نمی آمد و به تلفن هایم با بی محلی جواب می داد. من که نگران شده بودم و نمی دانستم چه کنم، به درب منزلش رفتم تا جواب این همه بی محلی او را از زبان خودش بشنوم اما او حتی زحمت به درب منزل آمدن را هم به خودش نداد و خواهرش درب را باز کرد و با شرمندگی گفت: مریم جان برو دنبال زندگیت، برادر من به درد زندگی با تو نمی خورد، برادرم خودش زن و بچه دارد و تمام چیزهایی که به تو گفته دروغ بوده است. او یک مرد علافی است که از صبح تا شب به دنبال سرکار گذاشتن این و آن در اینترنت است.
با شنیدن حرفهای خواهر علی انگار آب سردی روی بدنم ریخته شد، بدنم خشک زده بود و نمی دانستم چه جوابی به او بدهم، بغض گلویم را گرفته بود و از شدت ناراحتی توان ایستادن روی پاهایم را نداشتم.
نرجس اسدی، کارشناس مرکز مشاوره معاونت اجتماعی پلیس فارس در این باره اینگونه نظر داده است:
سایت های همسریابی مکان مناسبی برای پیدا کردن همسر دلخواه نیستند و هیچگاه نباید چه زنان وچه مردان دراین گونه سایت ها به جستجوی همسر مورد نظر خود بگردند. واقعیت این است که در فضای اینترنت هرفرد زشتی می تواند خود را زیبا، پیر خود را جوان، بی سواد خود را تحصیل کرده و متاهل خود را مجرد معرفی کند و هزاران دروغ و دغل را ارائه کند و هر فرد ساده دلی هم ممکن است فریب حرف های مطرح شده در این سایت ها را بخورد.
زنان و مردان مجرد نباید ازدواج را یک امر ساده وآسان تلقی کنند، بلکه در مورد فردی که با او آشنا شده اند تحقیق کرده و با عقل و منطق به سمت ازدواج و زندگی مشترک قدم بردارند و چه خوب بود که این خانم به اندازه کافی در مورد فردی که قرار بود با وی ازدواج کند، تحقیق بیشتری می کرد و بعد با او پیمان می بست چون هر چند که بدون هیچ مشکلی از او جدا شده، اما اثرات روحی و روانی ناشی از این ماجرا تا مدت ها با او خواهد بود.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online