آخرین خبر/ فیلمی از گیر کردن خودروها در سیل امروز تبریز مشاهده می کنید.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today