گلستان ما/ مدیر امور برق شهرستان کلاله گفت: سارها در جریان برق "اخلال" ایجاد کردند؛ آب شرب مردم در کلاله قطع شد.

کیاستی، مدیر امور برق شهرستان کلاله اظهار کرد: در‌پی بارش نم نم باران، فوج فوج "سار" پرنده مهاجر بر روی سیم های خط انتقال برق نشستند و با پرواز دسته جمعی، با ایجاد امواج و اتصال در شبکه برق و در نهایت صدای مهیب، باعث قطع چند ساعته برق در کلاله شدند‌
وی افزود: با خارج شدن چاه ها از مدار، خط انتقال آب شرب مردم در پی این قطع و وصل های برق دچار  مشکل و آب شرب بخش هایی از شهر نیز قطع شد.
کیاستی توصیه کرد: مردم برای جلوگیری از آسیب و خسارت به وسایل برقی؛ مشترکین از "محافظ برق استاندارد" استفاده کنند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today