باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم آسمانی مه آلود برای امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان، امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آسمانی مه آلود پیش‌بینی می‌شود.
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه، ۷ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۸۶
دید افقی: ۸۰۰۰متر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۳۰° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲° c.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday