ایرنا/ سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: شاخص آسیب‌پذیری که از تقسیم متوسط کسری مخزن استان بر میزان برداشت آب زیرزمینی توسط چاه‌های بهره‌برداری به دست می‌آید، در خراسان جنوبی ۲ برابر میانگین کشوری است.

سعید سروری، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان داشت: میانگین شاخص آسیب‌پذیری کشور ۰.۱ و این شاخص در خراسان جنوبی ۰.۲۱ است که ۱۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
وی گفت: این شاخص بیانگر توان آبدهی پایین آبخوان‌های استان است و اگر همراهی همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی نباشد با بحران جدی مواجه خواهیم شد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه میانگین بارش درازمدت در استان ۱۱۵ میلیمتر است گفت: استان خراسان جنوبی دارای ۳۵ محدوده مطالعاتی متولی است که از این محدوده‌ها ۸ محدوده ممنوعه بحرانی، ۱۸ محدوده ممنوعه و ۹ محدوده آزاد و از میان دشت‌های ممنوعه بحرانی استان دشت‌های سرایان و سده دارای وضعیت شکننده‌ای هستند به طوری که در آبخوان سرایان شاهد فرونشست زمین هستیم.
وی افزود: عوارض مشهود پدیده فرونشست شامل کاهش شدید آبدهی چاه‌ها و معیوب شدن چاه‌ها، نوکنی و جابه‌جایی چاه و تحمیل هزینه هنگفت بر اقتصاد کشاورز، ایجاد شکاف و فرو چاله، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تغییر شکل آبراهه‌ها و در نهایت از بین رفتن آبخوان است.
سروری اظهار داشت: شبکه سنجش آب زیرزمینی استان دارای ۴۶۵ حلقه چاه مشاهده‌ای است که به طور ماهانه سطح آب زیرزمینی در آنها اندازه‌گیری و براساس آن میزان کسری مخزن و افت سطح آب زیرزمینی محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی استان از ابتدای شبکه اندازه‌گیری ۳.۷ میلیارد متر مکعب است گفت: متوسط کسری مخزن ۲۰ ساله استان ۱۴۱ میلیون متر مکعب و متوسط افت آن ۲۶ سانتیمتر است.
۸۸ درصد از مصارف آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی برای کشاورزی، ۹ درصد شرب و ۳ درصد برای مصارف صنعت و خدمات استفاده می‌شود.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today