ایسنا/ مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی کشاورزی استان را اعلام کرد.

صالح مومنی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص محصولات کشاورزی تحت پوشش برای خرید تضمینی، اظهار کرد: خرید محصولاتی چون گندم، جو، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات(عدس، نخود، لوبیاچیتی، لوبیاسفید، لوبیاقرمز) آفتابگردان، پنبه وش، کلزا، گلرنگ، دانه سویا و غیره در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشور قرار گرفته است.
وی در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی ۹۹_ ۱۴۰۰، گفت: محصول گندم با قیمت ۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، محصول گندم دوروم با قیمت ۵۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم، جو با قیمت ۲۳ هزار و ۷۹۸ ریال به ازای هر کیلوگرم، محصول پنبه وش با قیمت ۷۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم و آفتابگردان با قیمت ۶۴ هزار و ۲۷۴ ریال به ازای هر کیلوگرم در سال زراعی جاری توسط دولت خریداری خواهد شد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم از محصولات زراعی دیگری چون کلزا نیز با قیمت ۷۸ هزار ریال، عدس با قیمت ۶۸ هزار و چهار ریال، نخود با قیمت ۶۲ هزار و ۸۲۴ ریال، لوبیاچیتی با قیمت ۵۸ هزار و ۳۸۱ ریال، لوبیاسفید با قیمت ۵۸ هزار و ۳۶۶ ریال و لوبیا قرمز با قیمت ۵۵ هزار و ۷۹۸ ریال اعلام شده است.
مومنی ادامه داد: محصول سیب زمینی پاییزه نیز با قیمت هشت هزار و ۴۰۲ ریال، سیب زمینی بهاره با قیمت پنج هزار و ۴۵۰ ریال و پیاز پاییزه با قیمت پنج هزار و ۶۰۳ ریال به ازای هر کیلوگرم توسط دولت در سال زراعی جاری خریداری خواهد شد.
وی با بیان این‌که خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای موجود در سبد حمایتی است، گفت: سبد حمایتی خانوارها شامل مجموعه‌ای از چند ابزار سیاستی می‌شود که به منظور دستیابی به اهداف متفاوت یک هدف واحد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی افزود: ابزارهای مختلفی چون قیمت تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، قیمت جبرانی، حمایت‌های بازاریابی، یارانه صادراتی، اقدام مرزی، بیمه خطر، بیمه درآمد، حمایت برای تغییر الگوی کشت و یارانه نهاده نیز در سبد حمایتی بخش کشاورزی لحاظ می‌شود که نشان از اهمیت این بخش دارد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص اهداف قانون خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی ۹۹_۱۴۰۰، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید محصولات اساسی این بخش برای ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی انجام می‌گیرد تا از این طریق از ضرر و زیان کشاورزان کشور جلوگیری شود.
وی در خصوص معیارهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: هزینه واقعی تولید در یک واحد متعارف تولیدی و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش با رعایت اولویت محصولات اساسی در تامین اعتبارات از جمله موارد مهم در راستای اجرای این قانون است که مدنظر قرار می‌گیرد و مهمترین معیار اجرای این قانون نیز بحث تامین اعتبارات و رعایت اولویت بندی است.
مومنی افزود: در معیار بررسی هزینه واقعی تولید یک واحد، قانون گذار تنها به هزینه تولید توجه می‌کند؛ اما با ذکر معیار دوم این قانون، مجری قانون موظف می‌شود تا در تعیین قیمت تضمینی محصول، سود متعارفی را برای تولید کنندگان محصولات تحت پوشش قرار دهد، زیرا در غیر این صورت امکان حفظ رابطه مبادله وجود نخواهد داشت.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today