ايرنا/ استاندار بوشهر گفت: در راستاي مديريت تامين مرغ، خروج مرغ زنده از اين استان با هر عنواني ممنوع است.

عبدالکريم گراوند، استاندار بوشهر اظهار کرد: در صورت مشاهده مرغ زنده براي انتقال به استان‎هاي همجوار محموله انتقالي به کشتارگاه منتقل و سپس کشتار خواهد شد.
وي بيان کرد: براي هر نوع انتقال مرغ از استان اين مهم در گرو ارائه مجوز از سوي سازمان جهاد کشاورزي است و در غير اين صورت تخلف محسوب و با متخلفان برخورد خواهد شد.
گراوند ادامه داد: موضوع کمبود مرغ استان بوشهر براي نيمه دوم ارديبهشت ماه قابل پيش بيني بود و مقرر شد پيش از اين با هدف تامين کمبود استان، مرغ‎‌هاي مازاد بر نياز استان در ماه‎ هاي گذشته در انبار نگهداري و در صورت کمبود در سطح استان توزيع شود.
وي افزود: پيوستگي بازار مرغ استان‌هاي مختلف باعث شد تا با تصميم وزارت جهاد کشاورزي از نگهداري مرغ مازاد استان جلوگيري و با هدف تعادل سازي بازار مرغ، مازاد استان در استان‏ هاي همجوار توزيع شود.
گراوند ادامه داد: اين روند نيز منطقي بود چراکه با تامين مرغ بوشهر و در مقابل تامين نشدن مرغ استان‏ هاي همجوار اين چرخه با مشکل مواجه و حتي به کمبود مرغ در استان نيز دامن مي ‏زد.
وي افزود: با اين حال تدابير لازم پيش‌بيني شده تا با توزيع ذخاير استان با تناژ بيش از ۲۰۰ تن مشکل کمبود مرغ استان براي روزهاي پيش رو به ويژه مناسبت عيد فطر به طور تمام و کمال تامين شود.
استاندار بوشهر گفت: در راستاي تامين مرغ استان ۲۰ واحد متخلفي که با راي قضايي سهميه نهاده‏هاي آن کاهش يافته بايد اين راي به جريمه نقدي تبديل و زمينه فعاليت با تمام ظرفيت آنها هرچه سريع‎تر فراهم شود.
گراوند اظهار کرد: در سال ‎هاي اخير يک دستاورد مهم براي استان بوشهر تکميل زنجيره توليد مرغ در استان بود که با توجه به نياز استان به واحدهاي توليد مرغ مادر گوشتي نياز است همچنان شمار اين واحدها افزايش يابد.
وي افزود: انبار ذخيره نهاده ‏هاي دامي نيز بايد هر چه سريع‏تر در استان راه ‏اندازي شود تا روند تامين نهاده مرغ‌داري استان دچار اختلال نگردد، چراکه منطقي هم نيست که نهاده موردنياز اين استان در استان‎ هاي همجوار نگهداري و تامين شود.
استاندار بوشهر گفت: در اين زمينه سازمان جهاد کشاورزي و شرکت پشتيباني امور دام بايد نهايت تلاش خود را تامين انبارهاي ذخيره نهاده‎ هاي دامي به کار گيرند.
وي اضافه کرد: استان بوشهر در موضوع تامين ميوه شب عيد نيز با کمبود يا مازاد مواجه نبود که در اين زمينه از عوامل توزيع قدرداني مي شود.
گراوند افزود: در وضعيت روغن و ساير کالاهاي اساسي مانند برنج و شکر نيز وضعيت تامين آنها در استان بوشهر به وضعيت مناسبي رسيده و تنها تنش موجود براي تامين مرغ است که اين کمبود نيز پيش‏ بيني شده در روزهاي آينده با جوجه ‏ريزي مناسب صورت گرفته در فروردين و ارديبهشت‌ماه به‌زودي برطرف شود.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar