تازه ترين ها/ مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد نحوه بازرسي از محيط‌هاي کار، گفت: سالانه بيش از ۴۰۰ هزار بازرسي از محيط‌هاي کار از جمله در محيط‌هاي پرمخاطره همچون معدن و به ويژه معادن ذغال سنگ، صورت مي‌گيرد. در معدن طزره دامغان بازرسي‌هاي مرتبي به ويژه از سوي بازرسان کار استان صورت مي‌گرفت و گزارشات موجود است که نشان مي‌دهد اين مجموعه سوابق قبلي همچون معرفي به مراجع قضائي داشته است که البته بخش‌هايي از خطرات را رفع کرده بودند.

علي مظفري، مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان داشت: طبق گزارشات، حادثه اخير مربوط به ريزش کارگاه استخراج بوده است. مسائل متعددي از جمله بازرسي‌هاي ميداني بايد انجام شود که البته ساختار ايمني در اين معدن وجود داشته اما با توجه به اينکه کارگاه استخراج دست پيمانکار بوده بايد بررسي‌هاي دقيق‌تري صورت گيرد که تا پايان اين هفته نتايج بازرسي‌ها مشخص خواهد شد.
وي ادامه داد: منتهي ما يک آئين نامه‌اي تحت عنوان آئين نامه ايمني در معادن داريم که جزو مصوبات شوراي عالي حفاظت فني بوده و اجراي آن در تمام معادن کشور لازم الاجرا است. بخشي از اين آئين نامه هم بدليل اهميتي که معادن ذغال سنگ دارند، به صورت تفکيکي در مورد معادن ذغال سنگ است.
مظفري گفت: به صورت کلي تمام اين مسائل به کارفرماها ابلاغ شده و بايد اجرا کنند و بخش زيادي را هم اجرا مي‌کنند؛ منتهي در اين مورد اخير که در پارامترهاي نگهداري مطرح است، بايد اشاره شود که معادن ما قديمي هستند و روش‌هاي استخراج سنتي يکي از چالش‌هايي است که در معادن ذغال سنگ با آن مواجه هستيم. دنيا به سمت مکانيزاسيون استخراج و استفاده از ماشين آلات استخراجي پيش مي‌رود از اين رو در ايران هم بايد از روش‌هاي سنتي استخراج گذر کنيم و به سمت روش‌هاي صنعتي و استفاده از ماشين آلات برويم که البته مستلزم سرمايه گذاري و تجهيزات است.

در دنيا کارگر در فضاي ايمن فعاليت مي‌کند
وي تصريح کرد: امروز در معادن دنيا تلاش بر اين است که از مواجهه کارگر با محيط‌هاي پرمخاطره پرهيز شود و به همين منظور از روش‌هاي مکانيزه در کارگاه‌هاي استخراج استفاده مي‌کنند که معادلش را در معادن ذغال سنگ طبس داريم که مکانيزه است. در اين محيط کارگر در يک فضاي ايمن، از تجهيزات کنترل شده براي استخراج استفاده مي‌کند؛ اما در معادن قديمي همچون معدن البرز شرقي، روش‌هاي استخراج قديمي هستند و از ۵۰ سال پيش مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً بخشي از مخاطرات در اينگونه معادن استفاده از «نگه داري چوبي» است؛ به دليل اينکه چوب يک ماده غيرهمگن است و نمي‌توان انتظار رفتار صحيح نيروپذيري را از آن داشت.
مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: علاوه بر اين، اجراي صحيح سيستم‌هاي نگه داري در معادن بايد بر اساس طرحي که مسئول فني و سازمان نظام مهندسي معدن آن را تأييد کرده، انجام شود. بر اساس آئين نامه بايد يک مسئول فني و ايمني در معادن فعال باشند و بر اين امور نظارت کنند.
وي در مورد حق و حقوق کارگران آسيب ديده، تصريح کرد: با توجه به اينکه اغلب کارگران به ويژه در بخش معدن بيمه شده هستند با هر موردي همچون صدمه و … مواجه شوند قطعاً تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي و قانون کار قرار مي‌گيرند.
مظفري گفت: اما اگر کارگري بيمه نباشد، خلاف قوانين است و بايد از مجاري پيش بيني شده نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند. در اينگونه موارد، پس از شکايت کارگر، از مجموعه بازرسي مي‌شود و بعد از بررسي ميداني موضوع به مراجع حل اختلاف کار ارجاع مي‌گردد.
معدن زغال سنگ طزره ظهر روز شنبه ۱۱ ارديبهشت ماه دچار حادثه شد. هنگام استخراج سقف کارگاه به طور ناگهاني ريزش کرد و دو کارگر در معدن محبوس شدند و پس از ۶ روز، پيکر بي جانشان پيدا شد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today