مهر/ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار گفت: حادثه معدن طزره در کارگاه استخراج رخ داد و چون این بخش در دست پیمانکار بوده، بررسی های میدانی آغاز و تا پایان هفته زوایای حادثه مشخص خواهد شد.

علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت کار در مورد نحوه بازرسی از محیط‌های کار، اظهار داشت: سالانه بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی از محیط‌های کار از جمله در محیط‌های پرمخاطره همچون معدن و به ویژه معادن ذغال سنگ، صورت می‌گیرد. در معدن طزره دامغان بازرسی‌های مرتبی به ویژه از سوی بازرسان کار استان صورت می‌گرفت و گزارشات موجود است که نشان می‌دهد این مجموعه سوابق قبلی همچون معرفی به مراجع قضائی داشته است که البته بخش‌هایی از خطرات را رفع کرده بودند.
وی افزود: طبق گزارشات، حادثه اخیر مربوط به ریزش کارگاه استخراج بوده است. مسائل متعددی از جمله بازرسی‌های میدانی باید انجام شود که البته ساختار ایمنی در این معدن وجود داشته اما با توجه به اینکه کارگاه استخراج دست پیمانکار بوده باید بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد که تا پایان این هفته نتایج بازرسی‌ها مشخص خواهد شد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ادامه داد: منتهی ما یک آئین نامه‌ای تحت عنوان آئین نامه ایمنی در معادن داریم که جزو مصوبات شورای عالی حفاظت فنی بوده و اجرای آن در تمام معادن کشور لازم الاجرا است. بخشی از این آئین نامه هم بدلیل اهمیتی که معادن ذغال سنگ دارند، به صورت تفکیکی در مورد معادن ذغال سنگ است.
مظفری گفت: به صورت کلی تمام این مسائل به کارفرماها ابلاغ شده و باید اجرا کنند و بخش زیادی را هم اجرا می‌کنند؛ منتهی در این مورد اخیر که در پارامترهای نگهداری مطرح است، باید اشاره شود که معادن ما قدیمی هستند و روش‌های استخراج سنتی یکی از چالش‌هایی است که در معادن ذغال سنگ با آن مواجه هستیم. دنیا به سمت مکانیزاسیون استخراج و استفاده از ماشین آلات استخراجی پیش می‌رود از این رو در ایران هم باید از روش‌های سنتی استخراج گذر کنیم و به سمت روش‌های صنعتی و استفاده از ماشین آلات برویم که البته مستلزم سرمایه گذاری و تجهیزات است.

در دنیا کارگر در فضای ایمن فعالیت می‌کند
وی تصریح کرد: امروز در معادن دنیا تلاش بر این است که از مواجهه کارگر با محیط‌های پرمخاطره پرهیز شود و به همین منظور از روش‌های مکانیزه در کارگاه‌های استخراج استفاده می‌کنند که معادلش را در معادن ذغال سنگ طبس داریم که مکانیزه است. در این محیط کارگر در یک فضای ایمن، از تجهیزات کنترل شده برای استخراج استفاده می‌کند؛ اما در معادن قدیمی همچون معدن البرز شرقی، روش‌های استخراج قدیمی هستند و از ۵۰ سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً بخشی از مخاطرات در اینگونه معادن استفاده از «نگه داری چوبی» است؛ به دلیل اینکه چوب یک ماده غیرهمگن است و نمی‌توان انتظار رفتار صحیح نیروپذیری را از آن داشت.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علاوه بر این، اجرای صحیح سیستم‌های نگه داری در معادن باید بر اساس طرحی که مسئول فنی و سازمان نظام مهندسی معدن آن را تأیید کرده، انجام شود. بر اساس آئین نامه باید یک مسئول فنی و ایمنی در معادن فعال باشند و بر این امور نظارت کنند.
مظفری در مورد حق و حقوق کارگران آسیب دیده، تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب کارگران به ویژه در بخش معدن بیمه شده هستند با هر موردی همچون صدمه و … مواجه شوند قطعاً تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی و قانون کار قرار می‌گیرند.
وی گفت: اما اگر کارگری بیمه نباشد، خلاف قوانین است و باید از مجاری پیش بینی شده نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند، در اینگونه موارد، پس از شکایت کارگر، از مجموعه بازرسی می‌شود و بعد از بررسی میدانی موضوع به مراجع حل اختلاف کار ارجاع می‌گردد.


آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today