ایسنا/ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با تأکید بر اینکه تا نیمه نخست امسال زاینده‌رود دوباره جریان می‌یابد، گفت: هنوز تاریخ دقیق بازگشایی زاینده‌رود برای کشاورزان اصفهان مشخص نیست.

اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با تأکید بر اینکه قرار است تا پیش از اتمام سال آبی جاری زاینده‌رود باز شود، اظهار کرد: این تصمیم در آخرین جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی مصوب شد که حجم مشخصی تحویل کشاورزان اصفهان داده شود.
وی با بیان اینکه قرار است ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب امسال برای کشاورزان شرق و غرب و محیط زیست اصفهان رها شود، تصریح کرد: البته هنوز زمان دقیق بازگشایی زاینده‌رود و طول دوره جریان آب مشخص نیست.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: قرار است صنوف کشاورزی غرب و شرق اصفهان و جهاد کشاورزی با برپایی جلسات و بازدید از مناطق مختلف و با توجه به اینکه این میزان آب بسیار اندک است، با توافق زمان دقیق و مناسبی را برای جریان زاینده‌رود مشخص کنند.
وی توضیح داد: تحویل این میزان آب به شرطی است که بخش‌های دیگر در چهارمحال و اصفهان اعم از شرب، صنعت، پمپاژهای کشاورزان و غیره، بیش از میزان تعیین شده برداشت آب نکنند و چنانچه تخلفی شود، از میزان حقابه کشاورزان اصفهان در سال آبی جاری کاسته می‌شود.
امینی با تأکید بر اینکه رودخانه زاینده‌رود در برخی مناطق نیازمند لایروبی است، گفت: امیدواریم تا زمان بازگشایی دوباره زاینده‌رود، این کار را انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه هنوز زمان بازگشایی زاینده‌رود مشخص نیست، گفت: به‌طور معمول از اوایل اردیبهشت تا اواخر تیرماه صیفی‌جات کشت می‌شود، همچنین آبیاری کشت‌های ریشه‌ای چند ساله و درختان در این بازه زمانی انجام می‌شود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today