برنا/ محسن هاشمي به احتمال کانديداتوري براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ واکنش نشان داد.

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، در حاشيه صحن علني شوراي شهر تهران در خصوص احتمال کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ اظهار کرد: منتظريم جبهه اصلاحات ايران معروف به نهاد اجماع ساز بر اساس برنامه هاي ارائه شده تصميم نهايي را بگيرد و به کانديداها اعلام کند.
او افزود: هنوز تصميم نهايي اعلام نشده و فرصت است که بعد از هم انديشي با همفکران و نظر جبهه اصلاحات ايران تصميم بگيرم.
هاشمي تاکيد کرد: تا فشاري نباشد ثبت نام نمي کنم اما اگر شرايطي پيش بيايد که از من خواسته شود در انتخابات شرکت کنم دريغ نمي کنم ولي هنوز بر تصميم قبلي هستم.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran