شيرازه/ جمعي از نيروهاي قطار شهري شيراز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا مقابل ساختمان قطار شهري تجمع کرده و خواهان رسيدگي به مشکلات خود و پرداخت هرچه سريع تر حقوق و همچنين تبديل عضويت شان شدند.

خادم الصادق، يکي از نيرو هاي معترض که سابقه ۵ ساله دارد بيان داشت: قطار شهري شيراز حدود ۱۰۰۰ نيرو دارد و ۲۲ ايستگاه در سطح شهر تا کنون افتتاح شده است که ۱۳۰ نفر پاکبان و ۲۰ نفر سکوبان مشغول به کار هستند.
وي افزود: اين ۱۵۰ نيرو که جز زحمتکش ترين رده در اين سازمان هستند سه ماه پيش آخرين دريافتي حقوق را داشته اند و هنوز با گذشت دو ماه از سال جديد حقوقي دريافت نکرده اند.
خادم الصادق نوع عضويت نيروها را يکي از مشکلات اساسي دانست و ابراز داشت: نوع عضويت اين نيروها پيمانکاري حجمي است و معمولا هر ساله پيمانکار تغيير مي کند لذا دردسر هاي خاص خودش را دارد.
وي با بيان اينکه نيروهاي پاکبان ساعت ۵ صبح بايد در محل کار باشند و شرکت پيمانکار حق غذا، اضافه کاري و حق اياب و ذهاب را يا پرداخت نمي کند و يا به صورت صحيح تسويه نمي کند، خاطرنشان کرد: در صورتي که بقيه عضويت ها از اين حق برخوردار هستند و شرايط کاري بهتري دارند.
اين نيروي قطار شهري در پاسخ به سوال مبني بر مطالبه نيرو هاي از پيمکار براي دريافت حقوق بيان داشت: به پيمانکار در اين خصوص اعتراض خود را بيان کرديم و در جواب مي گويد که سازمان قطار شهري پرداخت نکرده است؛ به سازمان قطار شهري مراجعه مي کنيم در جواب مي گويد که پيمانکار پيگير نيست لذا همه مشکلات به دليل واسطه گري در امر استخدام و يا همان پيمانکاري است.
وي تصريح کرد: شرکت پيمانکار قبلي به ما اينطور عنوان کرد که قانون اين است که بايد از نيرو ها نامه اي براي تسويه حساب دريافت کند تا سازمان قطار شهري شيراز بودجه را بدهد؛ عيدي ها و بيمه را مختل کرد و همه امکانات نيروها را بدون اينکه نامه اي از ما بگيرد، از سازمان گرفت و رفت!
وي با اشاره به اينکه از پيمانکار قبلي به اداره کار شکايت کرديم، گفت: پيمانکار به صورت علني گفت که "پول دارم و همه را با پول مي خرم و هيچ کاري نمي توانيد کنيد" لذا در نتيجه پيگيري ما به هيچ جايي نرسيد.
خادم الصادق در خصوص شرايط نيروهاي پيمانکاري حجمي بيان داشت: ساعت کاري در يک شيفت ۵ صبح تا ساعت ۱۴ است در صورتي که نيرو هاي قرار دادي از ساعت ۷:۳۰ به محل کار مراجعه مي کنند، از تمامي حقوق و مزايا برخوردار هستند و حتي حقوق سه برابري نسبت به عضويت پيمانکاري حجمي دارند. 
وي با تاکيد بر اينکه عدم پرداخت سه ماهه حقوق باعث شده تا زندگي همکاران مختل شود و دچار سختي شوند، اظهار داشت: مطالبه ما اين است که نوع عضويت ما از پيمانکاري حداقل به شرکتي تغيير پيدا کند؛ زيرا نيروي پيمانکار حجمي براي پرداخت حقوق هر ماه استرس دارد. 
اين نيروي قطار شهري در پايان گفت: وقتي ايستگاهي افتتاح مي شود، قبل و بعد از مراسم بيشتر زحمات را نيروهاي پاکبان مي کشند و در پايان به نيروهاي شرکتي پاداش پرداخت مي شود اما نيروهاي پيمانکاري تنها و تنها بايد کار کنند.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online