مهر/ فرماندار گرگان گفت: با توجه به شرايط کرونا، شعب اخذ رأي در شهرستان گرگان براي انتخابات پيش رو، ۱۲ درصد افزايش يافته است.

محمد حميدي فرماندار گرگان ظهر سه شنبه در جلسه با اعضاي هيأت اجرايي انتخابات اظهارکرد: در شهرستان گرگان ١٢۵ شعبه اخذ راي از دوره قبل در نظر گرفته شده است که به منظور تسهيل در امر راي گيري و تراکم جمعيت با توجه به شيوع کرونا، افزايش ١٢ درصدي صندوق را خواهيم داشت.
فرماندار گرگان افزود: دبيرخانه اجرايي در انتخاب عوامل سر صندوق گرايش و نسبت آنها با کانديداها در نظر داشته باشد و اين افراد بايد به تاييد هيئت اجرايي برسد.
وي بيان کرد: در انتخاب عوامل اجرايي اولويت با افراد دوره هاي قبل است که در همين راستا ادارات دولتي، کادر آموزشي آموزش و پرورش و دانشگاه ها در الويت هستند.
حميدي گفت: ثبت نام اين دوره عوامل اجرايي به صورت الکترونيکي خواهد بود و افراد با مراجعه به سايت فرمانداري مي توانند اقدام به نام نويسي کنند.
وي اضافه کرد: دبستان فاطميه هم براي آموزش کاربران رايانه در نظر گرفته شده که به زودي تجهيز خواهد شد.
فرماندار گرگان عنوان کرد: براي انتخاب کاربران رايانه هم با توجه به تخصصي بودن اين موضوع مکاتباتي با دفاتر پيشخوان جهت استفاده از نيروهاي متخصص انجام شده است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today