مهر/ مجري اشتغال زايي اجتماع محور بنياد برکت در خراسان شمالي گفت: امسال طرح خانوادگي اشتغال در فاروج با پرداخت تسهيلات تا سقف ۵ ميليارد ريال اجرا شده و اشتغال خانوادگي ايجاد مي‌کند.

جواد عبدي، مجري اشتغال زايي اجتماع محور بنياد برکت در خراسان شمالي اظهار کرد: در بخش تسهيلات اشتغال خانوادگي ۴ سهميه براي شهرستان فاروج پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: طي ۶ ماه اول امسال در فاروج، ۱۷۰ طرح اشتغالزايي با سقف هر طرح ۶۰۰ ميليون ريال، تسهيلات پرداخت مي‌شود.
مجري اشتغال زايي اجتماع محور بنياد برکت در خراسان شمالي با اشاره به اينکه طرح‌هاي اشتغالزايي در سال ۹۹ در قالب طرح سحابش بوده است، افزود: در شهرستان فاروج ۱۲۰ طرح ابلاغ شد که ۱۲۵ طرح با ۵ ميليارد ريال در ۸ روستا اجرايي شد.
عبدي گفت: در ابتداي سال گذشته با تعيين تعدادي از روستاها براي اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي و با حضور تسهيلگر در محل، کارگروه اشتغال با عضويت افرادي از روستا تشکيل و جامعه هدف نسبت به نحوه استفاده از اين تسهيلات توجيه شدند.
وي با بيان اينکه شروع اجراي هر طرحي خالي از خطا نيست، عنوان کرد: اميدواريم با آسيب شناسي، امسال اجراي طرح اشتغالزايي با خطاي کمتري همراه باشد.
مجري اشتغال زايي اجتماع محور بنياد برکت در خراسان شمالي افزود: به رغم اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي از سوي بنياد از سال ۹۷ در کشور، خراسان شمالي در آن بي بهره بود و در سال ۹۸ فقط ۳۸ طرح در سطح شهرستان راز و جرگلان محقق شد.
عبدي در انتها سال ۹۹ را سال بهبود اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي در استان در قالب تسهيلات بنياد برکت عنوان کرد و گفت: امسال اجراي هزار و ۴۵۰ طرح با ۵۷۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today