باشگاه خبرنگاران/ با هوشیاری ماموران بازرسی صنعت و معدن و تجارت شهرستان کردکوی از قاچاق آرد دولتی در این شهرستان جلوگیری شد.

در شهرستان کردکوی تعدادی از شهروندان تخلف قاچاق و فروش غیرقانونی سهمیه آرد را در یکی از خبازی‌های این شهرستان به اداره صمت اطلاع دادند.
بازرسان اداره صمت شهرستان با شناسایی محل معامله آرد دولتی پس از کمین در محل، هنگام فروش و خروج آرد از محل خبازی از این حرکت غیرقانونی وناپسند جلوگیری کرده و پس از ضبط آرد مراتب رابه مراکزقضایی ارجاع دادند.
میاندره مسئول بازرسی اداره صمت شهرستان کردکوی در این مورد گفت: با توجه به اینکه نان قوت لایموت مردم بوده و دولت برای عرضه آن به مردم سهمیه تعیین کرده، متاسفانه گاهی تخلفاتی در این زمینه صورت میگیرد که با هوشیاری مردم از این اعمال غیر انسانی جلوگیری میشود.
او افزود: از مردم هوشیار شهرستان میخواهیم که هر گونه تخلف اصناف از جمله گرانی، کم فروشی، اختفا وعدم رعایت قوانین صنفی وهمچنین عدم دقت در پخت نان و وزن چانه نان آن را به شماره ۱۲۴ یا داره صمت شهرستان اطلاع دهند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today