ایرنا/ فرماندار چرداول گفت: با توجه به خشکسالی و کمبود شدید آب و بخشنامه کشوری شورای حفاظت منابع آب کشت برنج در اراضی کشاورزی این شهرستان ممنوع است.

سعیدرضا کریمیان، فرماندار چرداول روز جمعه در دیدار با جمعی از کشاورزان  شهرستان چرداول بیان داشت: آب از عوامل توسعه پایدار هر منطقه ای  است و با توجه به میانگین پایین بارندگی و خشکسالی ۲ سال اخیر باید در مدیریت مصرف آب بویژه در حوزه کشاورزی از کشت هرگونه برنج که مستلزم  مصرف بالای آب است، ممانعت به عمل آید.
وی افزود: امور آب متولی جلوگیری از کشت برنج در راستای هدر رفتن آب است و بر اساس مصوبات و بخشنامه های سراسری عمل خواهد کرد و در این راستا از کشاورزان  چرداولی می خواهیم نهایت همکاری را داشته باشند.
فرماندار چرداول تاکید کرد: تمام اعضای شورای آب موظف به اجرای مصوبات جلسه و مصوبات  قانونی در حوزه مسوولیت و وظایف خود هستند و هیچ گونه قصوری از هیچ نهادی پذیرفتتی نیست 
کریمیان یادآور شد: هشدار و اخطاریه به کشاورزان دارای سابقه کشت برنج و اطلاع رسانی به آنها توسط دهیاران در مناطقی که برنج در آن جاها کشت می شود، صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: اگر کشت برنج انجام شود، شاهد کمبود آب شرب و کشاورزی و حتی قطعی برق خواهیم بود و از مردم بافرهنگ می خواهیم، در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
فرماندار چرداول تاکید کرد: تامین  آب شرب و تولید برق اولویت مهم در این شهرستان است و هر کشاورزی از مصوبات ملی مبنی بر عدم کشت برنج تخطی کند، برابر قانون توسط مراجع قضایی و دادستانی برخورد قانونی خواهد شد.
کریمیان کرد: فرمانداری ملزم به اجرای قانون است و همه مردم در برابر دولت یکسان هستند.
وی اضافه کرد: از آب رودخانه چرداول برق تولید می شود  و کاهش آب این رودخانه صدمات جبران ناپذیری به صنعت برق و به تبع آن کل مردم استان وارد خواهد کرد.
فرماندار چرداول همچنین گفت: متولی نظارت بر کشت برنج بر عهده امور آب است و گزارش این اداره بر تخلف هر کشاورزی به مراجع قضایی و اجرایی  فصل الخطاب بوده و در مرجع قضایی بررسی و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
وی اظهار داشت: امسال سال بدی برای کشاورزان است و خسارت زیادی متحمل شده اند و برای عبور از این مرحله باید شرایط یکدیگر را درک و کمک کنیم.
شهرستان چرداول به مرکزیت شهر سرابله در ۳۰ کیلومتری ایلام قرار دارد.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/