صدا و سیما/ محیط بانان پارک ملی توران شاهرود تصاویری را ثبت کردند که حاکی از تولد نوزادان جدید تلخاب یوز ماده ثبت شده این منطقه است.

امیر عبدوسی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: یوزپلنگ مادر تلخاب به همراه فرزندانش برای نخستین بار در چهارم خردادماه پارسال رویت و تصویربرداری و صاحب شناسنامه شدند و شش ماه بعد در بیست و چهارم آذرماه پارسال هم تصویر آنها در حال خوردن آب در آبشخور ایسن پارک در دوربین های تله ای ثبت شد.
وی افزود: در بررسی های امسال محیط بانان، تلخاب به همراه توله های جدیدی دیده شده که حاکی از  زایمان مجدد این یوز ماده است.
عبدوس تاکید کرد: مادر شدن مجدد تلخاب در پارک ملی توران شاهرود، مسئله‌ای بسیار مهم و حاکی از امنیت خوب این منطقه و شرایط مطلوب تغذیه ای خانواده یوزپلنگ ها در توران است.
محیط بانان پارک ملی توران شاهرود با مشاهده مادر این دو توله یوز ، بدون نزدیک شدن به آنها ، با استفاده از دوربین های تله ای عکس هایی را ثبت کرده اند البته احتمال بیشتر بودن توله یوزها منتفی نیست.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today