هاژه/ روز شنبه، ٢۵ اردیبهشت‌ماه، انفجار گاز در روستای سلامت بوکان پنج زخمی در پی داشت.

یکی از شاهدان عینی در این خصوص اظهار کرد: در اقدامی ناشیانە، استفاده از گاز کپسول به منظور بازگشایی لوله فاضلاب و به دنبال آن نشتی گاز موجب انفجار در منزل مسکونی شده است.
وی ادامە داد: از مجموع پنج نفر زخمی، حال دو تن از آنان وخیم اعلام شدە و بە مراکز پزشکی شهر تبریز انتقال داده شدەاند.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today