باشگاه خبرنگاران/ رییس مرکز بهداشت گرگان از پلمب شیرینی سرای معروف و متخلف در این شهرستان خبر داد.

غلامی رییس مرکز بهداشت گرگان اظهار کرد: امروز برای پلمب شیرینی سرای متخلف در خیابان ولیعصر مراجعه کردیم، اما با مقاومت عوامل آنجا مواجه شدیم.
او ادامه داد: بر این اساس موضوع را به اطلاع دادستان رسید ودر پی آن نماینده ویژه دادستانی به محل اعزام شد.
غلامی گفت: پس از ارائه تخلفات و اشکالات بهداشتی، این شیرینی سرای معروف پلمب شد.
طبق گزارش مردمی، هفته گذشته این شیرینی فروشی که در حمام متروکه‌ای اقدام به تولید زولبیا و بامیه غیربهداشتی می‌کرده است شناسایی شد.
با حضور ماموران بهداشت، این مکان پلمب و بیش از ۴۰۰ کیلوگرم روغن سوخته و زولبیا و بامیه غیربهداشتی ضبط و معدوم شده بود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today